Ansökan om tobaksförsäljning

OBS. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome för att inlämnandet av ansökan och uppladdning av filer ska fungera opitmalt.

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Ansökan om försäljningstillstånd är avgiftsbelagd. Aktuella ansöknings- och tillsynsavgifter hittas här

Vår utredning startar när ansökningsavgiften är betald och vi har fått in samtliga handlingar. För snabbare handläggning bifoga kvitto på inbetalning i ansökan.

Observera att det till ansökan ska lämnas ett egenkontrollprogram. Detta gör du vi e-tjänsten "Egenkontrollprogram"

Behörig firmatecknare