Inloggning

Använd dina uppgifter för att logga in nedan.


Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett nytt försäljningstillstånd för tobak utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Tranås kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila en begäran till tillstand@tranas.se eller kontakta alkohol- och tobakshandläggaren på telefon 0140-681 95.

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilket försäljningsställe det gäller.