Anmälan om upphörande

Här lämnar du uppgifter om ägare och försäljningsställe. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom anmälan.

Här lämnar du uppgifter om försäljningsstället.


Ange vilken typ av försäljning som ska upphöra