Anmälan om försäljning

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter. Aktuell tillsynsavgift:

E-cigaretter och påfyllningsbehållare: Klicka här
Folköl: Klicka här
Tobaksfria nikotinprodukter:Klicka här


Observera att det till anmälan ska lämnas ett egenkontrollprogram. Detta gör du vi e-tjänsten "Egenkontrollprogram"

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?