Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Aktuella ansöknings- och tillsynsavgifter hittar du här

Ansökningsavgiften betalas in på plusgiro 1 27 22-5, märk inbetalningen med A711000, B31172, C26714

Vår utredning startar när ansökningsavgiften är betald och vi har fått in samtliga handlingar. För snabbare handläggning bifoga kvitto på inbetalning i ansökan.

Behörig firmatecknare