Anmälan om webbkund

För att vara webbkund krävs att man är firmatecknare i bolaget.

Gäller anmälan en annan person?